Atelier: J.F. Kennedylaan 22 Hilvarenbeek

Ton Vriens 

Ruimtelijk werk - keramiek

BESCHRIJVING werk

Mijn werk bestaat uit het, op een frivole, soms agressieve manier, uiting geven van mijn gevoelens. Daardoor kan mijn werk conceptueel zijn.

Vaak begin ik met een idee (concept). Een schetsje, een voorlopige vorm met wat klei, een model van papier/karton. Een eerste probeersel. Bijstellen van het concept (het idee). Dat eventueel opschrijven in mijn “denkboekje”.  Opnieuw beginnen. Dat alles staat nog los van het uiteindelijk te gebruiken materiaal of samenstel van materialen.

Ton Vriens

Biografie

Achtereenvolgens HBS (B), universiteit, bioloog met uitstapjes naar fysica (elektronica o.a.) en chemie i.v.m. specialisaties embryologie (elektrofysiologisch), farmacie (elektrofysiologisch  onderzoek naar werking insecticiden op gewervelde dieren), vergelijkend fysiologisch onderzoek naar elektrische zintuigen bij o.a. meerval en paling (waaruit bleek hoe deze paling de Saragossazee kan “vinden”). Docent biologie, pionier computer ondersteund onderwijs (vanaf 1976), directie school, 4 jaar cursussen draaien pottenbakkersschijf, samenstellen eigen glazuren autodidactisch, meewerken in keramiekatelier (vrijwilliger). Zeven jaar keramiek Academie Arendonk, zeven jaar mixed media Academie Arendonk, tegelijk begeleiding enkele studenten MBO keramiek Boxtel en enkele studenten van Design Academie Eindhoven.

Alle hier genoemde facetten hebben effect op de werkwijze bij het uitwerken van objecten (of het enkel opschrijven van het concept! Maken hoeft dan niet meer, zoals een begeleider van Academie Arendonk mij eens zei: dat kan elke goede ambachtsman of vrouw!).

Die effecten zijn onder andere dat ik me bewust ben van de schoonheid van onze natuur en inzicht heb in de problematiek van de mens die gebruik maakt van dit gemeenschappelijk GOED. Voorzichtige pogingen doe ik om ook anderen bewust te maken door middel van gemaakt en nog te maken werken.

Hilvarenbeek

locatie atelier

J.F. Kennedylaan 22
5081 GK Hilvarenbeek