Atelier: J.F. Kennedylaan 22 Hilvarenbeek

Rosaliek Vriens 

Schilderkunst - tekenkunst

BESCHRIJVING werk

  • Symbiose bodemschimmels en bomen

–  Kilometerslange schimmeldraden zitten in de grond. Ik heb ze bewust zichtbaar gemaakt.

–  Bodemleven is cruciaal voor de bomen (en andere planten). Bodemschimmels nemen mineralen en vocht op voor de boomwortels. Ze krijgen organische voedingsstoffen terug om te kunnen groeien.

–  In duurzame landbouw wordt de grond gemulcht of geverticuteerd; de regenwormen zijn onze ploeg, frees en woelvork.

Mechanisch spitten, omploegen en frezen zijn zeer schadelijk; ze maken de gewassen kwetsbaarder.

  • Bootvluchtelingen met helpende handen

–  Een handencompositie.

–  Drie bootjes in de grote golf van Hokusai (houtsnede).

–  Een kleurpigmenttekening in panpastel.

  • Chinese tekening van parachutisten boven de waterval

–  Het einde van een rouwproces.

–  Het Taoïsme geeft innerlijke rust.

–  Het water/de waterval is de metafoor voor een oplossing van een probleem.

–  De 75 parachutisten kwamen te hulp.

Rosaliek Vriens

Biografie

Drie vormen van mijn ontwikkeling; horend bij de drie kunstwerken:

  • Vanuit mijn werk: bewondering voor de natuur overbrengen tijdens de biologielessen en opleiden van vrijwilligers voor de basisscholen na mijn pensionering.
  • De golf staat voor een opmerking van een leerling van 13 jaar in juni 2002. Deze jongen zei in de klas: U hebt mij iets belangrijkers geleerd dan kennis. U hebt mij geleerd om andersdenkenden te respecteren.
  • Water gaat om stenen heen. Voor alle problemen zijn er oplossingen. Het leven gaat altijd verder. Het steentje met het woord “pesten” kan weggegooid worden, als omstanders medeverantwoordelijk worden.

De opleiding Academie Arendonk (nu 15 jaar) heeft me de ruimte gegeven uit te groeien.

Hilvarenbeek

locatie atelier

J.F. Kennedylaan 22
5081 GK Hilvarenbeek